Connect with us

Tech

Windows 11 टिप्स: या पाच टिप्स आणि युक्त्या तुमच्या लॅपटॉपला दुप्पट वेगवान बनवतील!

Published

on

Windows 11 Tips in marathi

Windows 11 च्या 5 टिप्स ज्या तुमचा लॅपटॉपला सुपर फास्ट करतील!

Windows 11 Tips in marathi

Windows 11 टिप्स :- जर तुम्ही Windows 11 च्या स्लो स्पीडने हैराण असाल, तर या रिपोर्टमध्ये आम्ही तुमच्यासाठी पाच अतिशय उपयुक्त युक्त्या आणि टिप्स घेऊन आलो आहोत, ज्याचा वापर करून तुम्ही तुमच्या Windows 11 चा स्पीड सहज वाढवू शकता.

मायक्रोसॉफ्टच्या विंडोज 11 मध्ये अनेक फीचर्स आणले आहेत. यामध्ये वापरकर्ता त्याच्या विंडोजमधील स्टार्ट मेनू आणि टास्कबार कस्टमाइज करू शकतो. Windows 11 मध्ये, तुम्हाला एक नवीन यूजर इंटरफेस पाहायला मिळेल. कारण मायक्रोसॉफ्टने Windows 11 मध्ये मेमरी व्यवस्थापन, डिस्कचा वापर, अँप प्रायोरिटी, CPU आणि बॅटरी अशा अनेक घटकांमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे Windows 11 योग्यरित्या ऑप्टिमाइझ करणे आवश्यक आहे.

जर तुम्ही या कस्टमायझेशन्सचा योग्य वापर केलात तर तुमची सिस्टीमही दुप्पट वेगाने काम करेल आणि हँग होण्याची समस्या येणार नाही. जर तुम्ही Windows 11 च्या स्लो स्पीडने हैराण असाल, तर या रिपोर्टमध्ये आम्ही तुमच्यासाठी पाच अतिशय उपयुक्त युक्त्या आणि टिप्स घेऊन आलो आहोत, ज्याचा वापर करून तुम्ही तुमच्या Windows 11 चा स्पीड सहज वाढवू शकता. बघूया…

Windows 11 टिप्स मराठीमध्ये / Windows 11 Tips in Marathi

टिप no 1. रीस्टार्ट करा आणि अपडेट करा

सिस्टमला गती देण्याचा हा सर्वात सोपा आणि महत्त्वाचा मार्ग आहे. काहीवेळा सिस्टीम अपडेट करणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरसाठीही खूप महत्त्वाचे ठरते. सिस्टम अपडेट करण्यासाठी, प्रथम सेटिंग्ज मेनूवर जा, नंतर विंडोज अपडेट वर क्लिक करा आणि अद्यतनांसाठी तपासा निवडा. तुमच्या सिस्टममध्ये कोणतेही अपडेट दिसत असल्यास सिस्टम अपडेट करा आणि तुमची सिस्टम रीस्टार्ट करा.

सिस्टम अपडेट केल्यानंतर, तुम्ही ऑटोमॅटिक विंडोज अपडेट बंद करू शकता, यामुळे तुमच्या सिस्टीममधील अनावश्यक डेटा नष्ट होणार नाही आणि तुमची सिस्टीम धीमे काम करणार नाही. स्वयंचलित विंडोज अपडेट्स बंद करण्यासाठी, RUN मेनूवर जा, सेवा टाइप करा, त्यानंतर विंडोज अपडेट पर्यायावर जा आणि स्टार्टअप प्रकारात मॅन्युअल निवडा.

टिप 2. स्टार्टअप प्रोग्राम/अ‍ॅप्स अक्षम करा

Windows 11 मध्ये स्टार्टअप प्रोग्राम्स अक्षम करून देखील वेग वाढवता येतो. हे स्टार्टअप प्रोग्राम तुम्ही तुमचा पीसी सुरू करताच सुरू होतात आणि तुमच्याकडून सिस्टीम धीमा करतात. त्यांना अक्षम करण्यासाठी, प्रारंभ मेनूमधून कार्य व्यवस्थापक निवडा. टास्क मॅनेजर उघडण्यासाठी तुम्ही Ctrl + Shift + Esc देखील वापरू शकता.

यानंतर, स्टार्टअप पर्यायावर जाऊन अनावश्यक अँप अक्षम करा. तुम्ही साइटवर क्लिक करून अँप सहजपणे अक्षम करू शकता. तुम्ही थेट अँपच्या स्टार्टअप मेनूवर जाऊन अँप अक्षम करू शकता.

टिप 3. हार्ड डिस्क डीफ्रॅगमेंट करा

कालांतराने, सिस्टमची हार्ड डिस्क विखुरली जाऊ शकते, ज्यामुळे त्याची गती कमी होते. म्हणूनच हार्ड डिस्क डीफ्रॅगमेंट करणे आवश्यक आहे. विंडोजमधून, डीफ्रॅगमेंट आणि ऑप्टिमाइझ ड्राइव्ह्स पर्यायावर जा. तुम्ही डीफ्रॅगमेंट करू इच्छित ड्राइव्ह निवडून प्रक्रिया पूर्ण करा. लक्षात ठेवा तुमच्या सिस्टममध्ये SSD असल्यास डीफ्रॅगमेंटेशन आवश्यक नाही.

टिप 4. RAM आणि मेमरी वर श्रेणीसुधारित करा

तुमच्या कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपच्या स्पीडमध्ये रॅम आणि मेमरीची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. जर तुमच्या सिस्टममध्ये हार्ड डिस्क ड्राइव्ह (HDD) असेल आणि तुम्ही सॉलिड स्टेट ड्राइव्ह (SSD) वर शिफ्ट झालात तर तुम्हाला सिस्टम स्पीडमध्ये बरेच बदल दिसून येतील. HDD ची वाचन-लेखन गती कमी आहे तर SSD ची वाचन-लेखन गती HDD पेक्षा पाचपट जास्त असेल. तुमची प्रणाली खूप धीमी झाल्यास, तुम्ही SSD स्थापित करण्याचा विचार देखील करू शकता.

टिप 5. स्टोरेज सेन्स वापरा

तुम्ही स्टोरेज सेन्स वापरून तुमच्या Windows 11 चा स्पीड देखील वाढवू शकता. स्टोरेज सेन्स प्रणाली वेळोवेळी आपोआप स्वच्छ ठेवते, जेणेकरून सिस्टम मंद होत नाही. सेटिंग्ज उघडा आणि स्लिबारमधून सिस्टम निवडा. तुम्ही थेट सेटिंग्ज उघडण्यासाठी विंडो + i बटण देखील वापरू शकता. त्यानंतर स्टोरेज पर्यायावर जा आणि स्टोरेज सेन्स सक्षम करा…

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tech

Transformative Tech: Revolutionizing Education in India

Published

on

anshpandit.com ()

Introduction

Transformative Tech: Revolutionizing Education in India in recent years, technology has emerged as a transformative force in the landscape of Indian education. From interactive whiteboards to online learning platforms, the integration of technology in classrooms has revolutionized traditional teaching methods. This article delves into the myriad ways in which technology is reshaping the educational experience for students across India.

Importance of Integrating Technology in Education

The significance of incorporating technology into education cannot be overstated. With the rapid advancement of digital tools and resources, students now have access to a wealth of information at their fingertips. By leveraging technology, educators can create dynamic learning environments that cater to the diverse needs and learning styles of students, ultimately enhancing the overall quality of education.

Historical Context of Technology in Indian Education

Evolution of Technology Adoption in Indian Education

Transformative Tech: Revolutionizing Education in India the journey of technology in Indian education dates back several decades. From the introduction of computers in classrooms to the implementation of smart classrooms, the evolution has been gradual yet significant. Each phase has brought forth new opportunities and challenges, shaping the way education is delivered and received in India.

Key Milestones and Initiatives

Transformative Tech: Revolutionizing Education in India over the years, various government initiatives and private sector partnerships have played a pivotal role in driving technological advancements in Indian education. From the establishment of digital learning centers to the distribution of tablets to students, these initiatives have sought to bridge the digital divide and democratize access to education across the country.

Current Landscape of Educational Technology in India

Digital Infrastructure in Indian Schools

Despite progress, disparities in digital infrastructure persist among schools in India. While urban schools boast state-of-the-art facilities, many rural and remote schools lack access to basic technology such as computers and internet connectivity. Bridging this gap remains a critical challenge for policymakers and educators alike.

Adoption of E-Learning Platforms

Transformative Tech: Revolutionizing Education in India the advent of e-learning platforms has revolutionized the way students engage with educational content. From interactive videos to gamified learning modules, these platforms offer a dynamic and immersive learning experience that transcends traditional classroom boundaries. However, issues such as access and affordability continue to hinder widespread adoption, particularly in rural areas.

Role of Government Initiatives

The Indian government has launched several flagship initiatives aimed at promoting the use of technology in education. Programs such as Digital India and Atal Innovation Mission seek to leverage technology to enhance learning outcomes and foster innovation in schools. By providing infrastructure support, training for teachers, and digital content development, these initiatives are paving the way for a tech-enabled education ecosystem in India.

Impact of Technology on Teaching Methods

Interactive Learning Tools

The integration of interactive learning tools has revolutionized teaching methods in Indian classrooms. These tools, ranging from interactive whiteboards to educational apps, engage students in active learning experiences, making lessons more dynamic and engaging. For example, interactive whiteboards allow teachers to create multimedia presentations, conduct virtual experiments, and facilitate collaborative activities, thereby fostering a deeper understanding of concepts among students. Additionally, educational apps provide personalized learning experiences tailored to individual students’ needs, enabling teachers to differentiate instruction and cater to diverse learning styles. As a result, students are more motivated and attentive in class, leading to improved academic performance.

Personalized Learning Experiences

Technology has enabled the implementation of personalized learning experiences in Indian education. Adaptive learning platforms use algorithms to analyze students’ strengths and weaknesses, delivering customized learning pathways tailored to their individual needs. For instance, adaptive learning software can adjust the difficulty level of questions based on students’ performance, providing targeted support and challenging opportunities for growth. This personalized approach to learning not only accommodates students’ unique learning styles but also promotes self-directed learning and autonomy. By empowering students to learn at their own pace and focus on areas of interest, technology enhances their overall learning experience and fosters a deeper understanding of the subject matter.

Remote Teaching Solutions

In the wake of the COVID-19 pandemic, remote teaching solutions have become indispensable in Indian education. With schools forced to shift to online learning, technology has played a crucial role in ensuring continuity of education. Virtual classrooms, video conferencing tools, and online collaboration platforms have enabled teachers to deliver live lectures, conduct interactive discussions, and provide real-time feedback to students, regardless of their geographical location. Moreover, digital learning management systems allow teachers to share resources, assign tasks, and track students’ progress remotely, facilitating seamless communication and coordination. While remote teaching presents its challenges, such as internet connectivity issues and digital literacy barriers, it has also opened up new possibilities for flexible and inclusive education in India.

Enhancement of Student Learning through Technology

Access to Diverse Educational Resources

Transformative Tech: Revolutionizing Education in India has democratized access to educational resources for students across India. With the proliferation of digital libraries, open educational resources, and online courses, students now have access to a vast repository of knowledge at their fingertips. For example, platforms like Khan Academy offer free educational videos and practice exercises covering a wide range of subjects, allowing students to supplement their classroom learning and explore topics beyond the curriculum. Additionally, digital libraries provide access to e-books, journals, and research papers, empowering students to conduct independent research and deepen their understanding of various subjects. By breaking down barriers to access and fostering a culture of lifelong learning, technology empowers students to pursue their academic interests and aspirations.

Gamification and Interactive Learning Modules

The gamification of learning has emerged as a powerful tool for enhancing student engagement and motivation. By incorporating game elements such as challenges, rewards, and leaderboards into educational activities, teachers can make learning more enjoyable and interactive. For instance, educational games and quizzes not only reinforce learning objectives but also encourage healthy competition and collaboration among students. Moreover, interactive learning modules, such as virtual simulations and multimedia presentations, provide immersive learning experiences that cater to different learning styles. By tapping into students’ natural curiosity and desire for exploration, gamification and interactive learning modules ignite a passion for learning and foster creativity and critical thinking skills.

Skill Development through Digital Tools

Technology offers a plethora of opportunities for skill development and vocational training in India. With the rise of online learning platforms and skill-based courses, students can acquire practical skills and certifications in various fields, from coding and digital marketing to graphic design and entrepreneurship. For example, platforms like Udemy and Coursera offer courses taught by industry experts, allowing students to learn at their own pace and gain hands-on experience through projects and assignments. Additionally, digital tools such as coding platforms, graphic design software, and simulation tools provide opportunities for students to practice and refine their skills in a virtual environment. By equipping students with relevant skills and competencies, technology prepares them for the challenges of the 21st-century workforce and empowers them to pursue rewarding careers in their chosen fields.

Technology for Inclusive Education

Bridging the Urban-Rural Education Gap

Technology plays a crucial role in bridging the urban-rural education gap in India. Through initiatives such as digital classrooms and satellite-based learning programs, students in remote areas gain access to quality educational resources and instruction previously unavailable to them. For example, the Diksha portal provides digital content in multiple languages, catering to diverse linguistic communities across the country. By leveraging technology, policymakers and educators can ensure that every child, regardless of their geographical location, has equal opportunities to receive a quality education.

Addressing Special Educational Needs

Technology offers innovative solutions for addressing the needs of students with disabilities and special educational needs in India. Assistive technologies such as screen readers, speech recognition software, and tactile learning devices empower students with disabilities to participate fully in the learning process. Additionally, online platforms and virtual classrooms provide flexibility and personalized support for students with diverse learning needs. By fostering an inclusive learning environment that accommodates the needs of all students, technology promotes diversity, equity, and accessibility in Indian education.

Empowering Underprivileged Students

Transformative Tech: Revolutionizing Education in India technology has the potential to empower underprivileged students and break the cycle of poverty in India. Through initiatives such as digital literacy programs and mobile learning initiatives, marginalized communities gain access to educational opportunities that were once out of reach. For example, the Digital India initiative aims to provide digital literacy training to rural and disadvantaged populations, empowering them to access information, communicate effectively, and participate in the digital economy. By equipping underprivileged students with digital skills and knowledge, technology enables them to pursue higher education, gain employment, and improve their socio-economic status.

Challenges in Implementing Educational Technology

Infrastructure Limitations

One of the primary challenges in implementing educational technology in India is the lack of adequate infrastructure, particularly in rural and remote areas. Many schools lack access to reliable electricity, internet connectivity, and digital devices, hindering the effective integration of technology into teaching and learning. Addressing infrastructure limitations requires significant investment in building and upgrading school infrastructure, as well as improving access to essential resources such as electricity and internet connectivity.

Digital Divide Among Students

The digital divide remains a significant barrier to equitable access to educational technology in India. While urban students often have access to computers, smartphones, and high-speed internet, many rural and marginalized students lack these essential resources. This digital divide exacerbates existing inequalities in education, limiting opportunities for disadvantaged students to benefit from technological advancements. Bridging the digital divide requires targeted interventions such as providing subsidized devices, expanding internet connectivity, and offering digital literacy training to underserved communities. By addressing the root causes of inequality, policymakers can ensure that all students have equal access to educational technology and opportunities for learning.

FAQs

What are the main challenges of integrating technology in Indian education?

Integrating technology in Indian education faces several challenges, including inadequate infrastructure, digital divide among students, resistance to change among educators, and concerns about data privacy and security. Addressing these challenges requires concerted efforts from policymakers, educators, and stakeholders to ensure that technology is effectively leveraged to enhance learning outcomes for all students.

How can schools in rural areas benefit from educational technology?

Schools in rural areas can benefit from educational technology by leveraging digital learning resources, such as online courses, educational videos, and interactive learning platforms, to supplement classroom instruction. Additionally, initiatives such as mobile learning and satellite-based education programs can provide students in remote areas with access to quality educational content and instruction, bridging the gap between urban and rural schools.

What role does the government play in promoting EdTech innovation?

The government plays a crucial role in promoting EdTech innovation through various initiatives and policies aimed at fostering a conducive environment for technological advancements in education. These include funding support for research and development, providing infrastructure and digital resources to schools, implementing digital literacy programs, and fostering collaboration between government agencies, educational institutions, and the private sector.

How can parents support their children’s digital learning journey?

Parents can support their children’s digital learning journey by actively engaging with their education, monitoring their progress, and providing encouragement and support. Additionally, parents can help create a conducive learning environment at home by setting aside dedicated study spaces, limiting screen time, and encouraging offline activities that complement digital learning. By fostering a positive attitude towards learning and technology, parents can empower their children to thrive in the digital age.

What are some examples of successful EdTech startups in India?

India boasts a vibrant EdTech ecosystem with numerous successful startups catering to various aspects of education. Examples include BYJU’S, an online learning platform offering personalized learning experiences; Vedantu, a live online tutoring platform connecting students with teachers; and Unacademy, a platform offering courses and test preparation materials for competitive exams. These startups have revolutionized the way students learn and prepare for exams, demonstrating the transformative potential of EdTech in India.

Conclusion

In conclusion, the integration of technology in Indian education holds immense promise for transforming the way students learn and teachers teach. From interactive learning tools to personalized learning experiences, technology offers unprecedented opportunities to enhance the quality, accessibility, and inclusivity of education across India. Despite facing challenges such as infrastructure limitations and the digital divide, the tireless efforts of policymakers, educators, and stakeholders have paved the way for a tech-enabled education ecosystem in the country.

As we look towards the future, it is imperative that we continue to embrace innovation and leverage the power of technology to unlock the full potential of every student. By investing in digital infrastructure, promoting digital literacy, and fostering collaboration between government, academia, and industry, we can ensure that technology serves as a catalyst for positive change in Indian education. Together, let us work towards building a brighter future where every child has equal opportunities to learn, grow, and succeed in the digital age.

Continue Reading

Tech

Android आणि iPhone साठी 5 सर्वोत्कृष्ट न्यूज अँप्स (2022)

Published

on

Best news app

Android आणि iPhone साठी सर्वोत्कृष्ट न्यूज अँप्स !

Best news app

इंटरनेट वर तुम्हाला भरपूर site मिळतील जिथे तुम्ही फ्री मध्ये न्युज वाचू शकता.दररोज देश विदेशात काय चालले आहे हे आपल्याला बातम्यांचा साहयाने काही क्षणात समजते.बातम्या पाहण्याचे आणि ऐकण्याचे खूप साधने आहेत पण तुम्ही प्रत्येक वेळेस tv किंवा रेडिओ मधून news ऐकू नाही शकत.

आशा वेळेस तुम्हाला न्युज अँप्स कामी येतात.तुम्ही तुमच्या ऑफिस किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी आरामात लेटेस्ट न्युज वाचू शकता. आजच्या पोस्टमध्ये आम्ही काही बेस्ट न्युज अँप्स घेऊन आलो आहोत.

टॉप 5 न्युज अँप लिस्ट आणि माहिती

Google news app

गुगल न्यूज हे सर्व प्रकारच्या न्यूजसाठी सर्वात जलद आणि सर्वात trusted न्यूज अँप्स आहे. गुगलचे न्यूज हे Google चे अधिकृत अँप्स आहे. गुगल न्यूज अँप्समध्ये आपल्याला आपल्या जागेचा लोकेशननुसार लोकल तसेच बाहेर जगतातील लेटेस्ट बातम्या आपल्या भाषेत वाचायला मिळतात. गुगल न्यूजमध्ये डार्क थीम दिलेली आहे त्यामुळे तुमच्या डोळ्यावर न्युज वाचत असताना ताण पडत नाही, जे feature खूप महत्वाचे आहे. रात्री मोबाईल वर न्युज पाहत असताना गुगल न्यूजच्या या वैशिष्ट्यामुळे तुमच्या डोळ्यांना आराम मिळेल. गुगल न्यूज अँप्समध्ये तुम्हाला टेक राजकारण, आरोग्य, विज्ञान ,व्यवसाय, क्रीडा,अशा जवळपास सगळ्या टॉपिकवर मोफत बातम्या वाचायला मिळतील.

वाचकांच्या एक नंबर पसंतीस उतरलेल्या Google news app ला 1 कोटींहून अधिक युजर्सनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये गुगल न्यूज इन्स्टॉल केले आहेत. लोकांनी या अँपला 4.2 रेटिंग दिले आहे. हे अँप Android आणि iOS दोन्हीसाठी उपलब्ध आहे.

Jio news app

जिओ न्यूज अँप हे जिओचे फ्री न्युज अँप आहे, ज्यामध्ये तुम्ही लेटेस्ट न्युज पाहू शकता. जिओने हे अँड्रॉइड आणि iOS मोबाईल users साठी अँप बनवले आहे, याशिवाय तुम्ही जिओ न्युजच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन बातम्या देखील वाचू शकता.

जिओ न्यूज अँपमध्ये आपल्या देशातील लेटेस्ट न्युज बरोबर तुम्ही Jio News अँपमध्ये देश-विदेशातील फ्रेश न्युज आणि लोकप्रिय ब्लॉग वाचू शकता. अलीकडे Jio News अँपमध्ये तुम्ही वर्तमानपत्रे, लाईव्ह न्यूज चॅनेल, विविध मासिके मोफत वाचू शकता.

याशिवाय, जिओ न्यूज अँपमधील तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तुमचे home page वर कस्टमाइझ करू शकता. या अँपमध्ये तुम्हाला फॅशन, बॉलीवूड, आरोग्य, राजकारण, क्रीडा, ऑटोमोटिव्ह, तंत्रज्ञान यासारख्या सारख्या विविध बातम्यां तुम्हाला वाचायला मिळतात.

Inshorts news apps

देश विदेशातील बातम्या फ्री मध्ये वाचण्यासाठी Inshorts news apps ओळखले जाते.तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये इंशॉर्ट अँप डाउनलोड करून फास्ट आणि शॉर्ट मध्ये उपयुक्त बातम्या वाचू शकता.या अँपमध्ये तुम्ही ऑडिओ आणि विडिओ फॉरमॅट मध्ये न्युज पाहू शकता.तुम्ही playstore वरून घेऊन फ्री मध्ये हे अँप वापरू शकता.

Dailyhunt news app

Dailyhunt news app चे वैशिष्ट्य म्हणजे हे न्युज अँप भारतातील जवळपास सर्व भाषेत न्युज देण्याचे काम करते. Dailyhunt news app अंतर्गत तेलगू, मराठी, बांगला, गुजराती, हिंदी, पंजाबी , तमिळ, मल्याळम, कन्नड, उर्दू, उडिया, आणि इंग्रजी अशा सर्व भाषेत तुम्हाला न्युज वाचायला मिळतील. या Dailyhunt news app प्रसारित होणाऱ्या बातम्याही Google news प्रमाणे trusted न्यूज वेबसाइटवरून घेतल्या जातात.Dailyhunt news app १४ पेक्षा जास्त भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

या अँपमध्ये google news सारखी नाईट मोड रिडींगची सुविधा दिली आहे. आतापर्यंत 100 दशलक्षाहून अधिक लोकांनी हे अँप आपल्या मोबाईल मध्ये इंस्टॉल केले आहे आणि प्ले स्टोअरवर या Dailyhunt news app सरासरी रेटिंग 4.3 आहे जी खूप चांगली आहे.

Flipboard news app

फ्लिपबोर्ड हे आणखी एक प्रसिद्ध न्युज प्लॅटफॉर्म आहे जे तुम्हाला daily news अपडेट मिळविण्यात मदत करते. जरी त्यात जवळजवळ प्रत्येक श्रेणी समाविष्ट आहे, तरीही तंत्रज्ञानाशी संबंधित माहितीची एक मोठा संग्रह आहे,जो खूप वाचण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. याचे रेटिंग 4.3 आहे आणि Google play store वर 1 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड झाले आहेत.

Continue Reading

Tech

लहान मुलांसाठी 5 शैक्षणिक अँप्स | Top 5 Educational Apps for Kids in India.

Published

on

Educational Apps for Kids

Top 5 Educational Apps for Kids in India

Educational Apps for Kids

मागील काही वर्षांपासून विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत.आपण घरबसल्या ऑनलाइन कोणतेही शिक्षण अगदी कमी खर्चात किंवा विनामूल्य घेऊ शकतो. मागील काही वर्षात ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व अधिक वाढल्याचे दिसते. आता सुरळीतपणे ऑफलाईन शाळा सुरू आहेत. परंतु असे भरपूर अँप्स आहे जे तुमच्या लहान मुलांना ऑनलाइन शिकण्यासाठी मदत करू शकतात.आजच्या पोस्टमध्ये आम्ही असे काही ऑनलाइन अँप्स घेऊन आलो आहोत हे जे लहान मुलांना घरी बसल्या फोटो, विडिओ , ऑडिओच्या माध्यमातून मनोरंजकंपणे शिकवतील ज्यात त्यांचे मनोरंजन देखील होऊन त्यांना शिकवलेलं लक्षात देखील राहील.

सर्वोत्तम शैक्षणिक अँप्स लहान मुलांसाठी / Best educational apps for kids in marathi

Khan Academy Kids apps

मागच्या दोन वर्षांत साथीच्या आजरांची संख्या पाहता सगळ्या पालकांना घरातून आपल्या लहान मुलांना स्कुलिंग देण्याचा सगळ्यात बेस्ट ऑपशन आहे.खान अकादमी किड्स हे विणामुल्ये सर्वोत्तम ऑनलाइन शिक्षण अँप्स आहे.खान अकादमी किड्स अँपमुळे शाळेत जाण्यापूर्वीच्या लहान मुलांना मनोरंजकपणे शिकवण्यास फार मदत झाली. सर्वात फायदेशीर आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे खान अकादमी किड्स अँप हे कोणतीही जाहिरात दाखवत नाही त्यामुळे मुलांना शिक्षक असतांना कोणताही अडथळा येत नाही.

लहान मुलांना मजेदार पध्दतीने त्यांच्या सोबत इंटेरॅक्ट करून त्यांना अक्षरापासून ते मजेदार गोष्टींच्या माध्यमातून लेखन , गणित , वाचन शिकवले जाते.खान अकादमी किड्स अँपमध्ये तुम्हाला विविध ऑपशन दिले जातात त्यामुळे मुलांना त्यांचा मूडनुसार तुम्ही शिकवू शकता.

ABC Kids app

लहान मुलांना सर्वात प्रथम आपन वर्णमाला शिकवत असतो. एबीसी किड्स अँप हे इंग्लिश वर्णमाला शिकवण्यासाठी सर्वोत्तम अँप आहे.एबीसी किड्स अँप लहान games च्या साह्याने मुलांना अक्षराची ओळख करून देण्यात मदत करते.

ABC Kids app चे गेम्स हे मजेदार असल्यामुळे मुलांना त्या गेम्समध्ये अडकून ठेवतात.अशाच प्रकारे प्रत्येक गेम्स मधून मूल नवीन अक्षर शिकतात.ABC Kids app हे 3 ते 10 वयोगटातील लहान मुलांसाठी abcd शिकवणारे बेस्ट अँप आहे.यामध्ये गेम्स,ऑडिओ,चित्र,आकार यांच्या साह्याने इंग्लिश वर्णमाला मजेशीर शिकवली जाते.

Kiddopia app

Kiddopia app हे एक अवॉर्ड जिंकलेले लहान मुलांसाठी बनवलेले शैक्षणिक अँपपैकी एक आहे.या अँपमध्ये शिक्षणाबरोबर मनोरंजन देखील मुलांना मिळते.यामध्ये विविध गेम्स आहे ज्यांच्या साहयाने मुले अगदी सहज बऱ्याच गोष्टी शिकत जातात. Kiddopia app मध्ये शैक्षणिक बरेच विडिओ आणि पझल्स तसेच बरेच प्राणी पक्षी आणि खऱ्या आयुष्यातील पात्रांवर ( डॉक्टर, पोलिस, वकील) आधारीत गेम आहे त्यामुळे त्यांचा ज्ञानात भर पडते.

प्रीस्कूलर लहान मुलांसाठी तयार करण्यात आलेले हे किडोपिया अँप लहान मुलांसाठी सेफ आहे.यामध्ये तुमच्या मुलांसाठी पर्यवेक्षणाची कोणतीही गरज नाही.लहान मुले या गेम्स खेळून आणि विडिओ पाहून अधिक ऍक्टिव्ह होतात त्यामुळे मुले हसत खेळत खूप काही शिकतात व मुलांमध्ये उदासीनता येत नाही.कोणत्याही जाहिराती नसल्यामुळे user experience कोणत्याही अडथळा शिवाय चांगला होतो.

Playbees Play & Learn app

प्लेबिस प्ले हे अँपमध्ये लहान मुलांना शाळेत जाण्यापूर्वी संख्या आणि वर्णमाला तसेच बऱ्याच मूलभूत गोष्टी शिकायला मिळतात.मजेदार पद्धतीने तुमची मुले यात अक्षर, संख्या बरोबरच रंग आणि आकारचे ज्ञान देखील मिळवू शकतात.

HeyCloudy app

आजच्या पोस्टमध्ये आपण दिलेले अँप्स ज्यामध्ये गेम्स , विडिओ ,पझल्स इत्यादीच्या माध्यमातून लहान मुले फास्ट शिकतात परंतु काही लहान मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढतो आणि ते एकदा adict झाले तर त्यांना त्यामधून बाहेर काढण्यात पालकांना खूप त्रास होऊ शकतो. HeyCloudy app हे विणामुल्ये ऑडिओ कथा, संगीत, आणि पझल्स etc च्या माध्यमातून शिक्षण देतात.तसेच याअँप मधील प्रीमियम गोष्टी तुम्हाला अनलॉक करायच्या असतील तर तुमची त्यांचा प्लॅन देखील घेऊ शकता.

HeyCloudy app मुळे मुलांना गोष्टीं मधून शिकण्याचे आपल्या बुद्धीचा विकास , शब्द संग्रह वाढवण्यास, तसेच लक्ष केंद्रित करण्याचे आणि ऐकण्याचे स्किल सुधारण्यास मदत करते.HeyCloudy app च्या मदतीने तुम्ही तुमच्या लहान मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी करू शकता.

Continue Reading

Trending